Lõi 6 – lõi khoáng đá(Mineral)

268.000 145.000

  • Thời gian thay 12 tháng
Chat ngay