Lõi 8 – lõi Nanosiver

428.000 190.000

– Chống tái nhiễm khuẩn khi nước lưu thông trong hệ thống lọc.

– Thời gian sử dụng: 12 tháng

Chat ngay