Lõi số 5 – GAC-T33

214.000 125.000

  • Chống tái nhiễm khuẩn khi nước lưu thông trong hệ thống lọc.
Chat ngay