May Loc Khong Khi Karofi KAP-115 (1)
May Loc Khong Khi Karofi KAP-115 (1)
May Loc Khong Khi Karofi KAP-115 (2)
May Loc Khong Khi Karofi KAP-115 (3)
May Loc Khong Khi Karofi KAP-115 (4)
May Loc Khong Khi Karofi KAP-115 (6)
May Loc Khong Khi Karofi KAP-115 (7)
May Loc Khong Khi Karofi KAP-115 (8)
May Loc Khong Khi Karofi KAP-115 (5)
May Loc Khong Khi Karofi KAP-115 (9)
May Loc Khong Khi Karofi KAP-115 (10)

Máy lọc không khí Karofi KAP-115

4.910.000 3.590.000

  • – Công suất lọc: 170 m³/h
  • – Số cấp lọc: 5 cấp (Cacbon, HEPA, Titan Dioxit, UV, Ion âm)
  • – Công suất điện: 52 W
  • – Diện tích phòng phù hợp: <30 m²
  • – Bảo hành: 24 tháng
Chat ngay