Lõi 7 – Lõi hồng ngoại xa

320.000 155.000

  • – Chống tái nhiễm khuẩn khi nước lưu thông trong hệ thống lọc.
  • – Thời gian thay: 12 tháng
Chat ngay