Lõi lọc số 4 – Màng RO

642.000 295.000

  • Loại bỏ hầu hết vi khuẩn, amip, asen, các ion kim loại và các tạp chất trong nước.
Chat ngay